لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23879

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۱) – آخرین دین ق۳ و آخر

153

ادامه گفتگوی قبلی آرمان و مادرش درباره اینکه میگویند اسلام آخرین دین است. در این نمایش رادیویی با معنی کلمه اسلام آشنا می شویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.