لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23869

موج مثبت (۱۴) – جلسه ویژه‌ای درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

103

ده عضو مجلس برزیل متشکل از نمایندگان هشت حزب سیاسی در جلسه ویژه‌ای از کنگره، درباره زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله سخنرانی کردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.