لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23868

چند ثانیه با شما (۱۴) – مخاطبین رسانه‌

99

مخاطبین و نقش آن‌ها در بالا بردن سطح کیفی برنامه های رادیو و تلویزیون


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.