لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23867

یک قهرمان (۱۳) – آرن والنسیا

88

مردی که خود در دوران کودکی در معرض انواع آسیب های اجتماعی بود، برای کودکان در معرض خطر کار آفرینی می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.