لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23764

خبرنگار – نظم اداری؛ سیستم اداری و تشکیلاتی جامعه جهانی بهائی ق۲

155

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، جامعه شناس، محقق، نویسنده و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.