لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23763

ورقی از خاطرات (۶) – هى فلانى، زندگى شاید همین باشد

202

تنها کوله بارى که همگیشان را از این سال‌هاى عمر اندوخته ایم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.