لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23738

به پادشاه ایران (۱۱) – لوح سلطان

143

«حضرت بهاءالله در لوح سلطان به این اتهام پاسخ می‌دهند که پیروان دیانت جدید کافر هستند و خدا را کتمان می‌کنند.» در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.