لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23647

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۰) – آخرین دین ق۲

69

ادامه گفتگوی آرمان ومادرش درباره اینکه آیا بعد از اسلام دین دیگری نخواهد آمد؟ ببینیم به چه نتیجه ای میرسند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.