لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23647

سوال از من ٬ جواب از مامان (۱۰) – آخرین دین ق۲

117

ادامه گفتگوی آرمان ومادرش درباره اینکه آیا بعد از اسلام دین دیگری نخواهد آمد؟ ببینیم به چه نتیجه ای میرسند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.