لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23613

ما دوتا (۳۴) – نهی از حسد

182

تهمینه : تا حالا فکر کردی که چرا در تعالیم حضرت بهاءالله به این شدت روی دوری از حسادت تأکید شده؟
آرش: فقط در دیانت بهائی نیست. حسادت در همه ادیان نهی شده.
تهمینه : درسته٬ اما…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.