لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23612

نقطه سرخط – پشیمانی ق۱

194

بخش اول یادداشت «از پشیمانی چه حاصل»؛ یادداشتی که از دیدگاه اخلاقی و فلسفی به مقوله‌ پشیمانی می‌پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.