لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23572

سخنرانی – نقش زنان در همبستگی جامعه ق۴ پایانی

224

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “نقش زنان در همبستگی جامعه” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر نیّره توحیدی ارائه گردید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.