لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23571

تاریخ به روایت مورخ (۴۵) – آخرین تبعید

128

نبیل: محلی که برای تبعید نهائی حضرت بهاء الله انتخاب شده بود شهر و قلعه ای محکم و ترسناک به نام عکا بود که در سواحل اراضی مقدسه قرار گرفته بود یعنی در فلسطین آن زمان که حالا جزئی از کشور اسرائیل به شمار می آید.
ماندانا : پس پیامبر ما ایرانیا عاقبت در غربت و در خاک عثمانی اون روز از دنیا رفت؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.