لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23510

موج مثبت (۱۲) – دستخط های حضرت بهاءالله

130

نمایش دستخط های حضرت بهاءالله در موزه‌ای در بریتانیا


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.