لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23485

ما دوتا (۳۳) – شرکت در مهمانی

196

تهمینه : به نظر من آدم هرجا دعوت می شه باید فکر کنه مهمونی به خاطر اونه.
آرش: حق با توئه. شاید حکمت این که حضرت بهاءالله فرمودن به هر جشن یا مهمانی دعوت شدین با فرح و شادی قبول کنین، همینه. برای اینکه بهترین راه قدردانی از محبّت و زحمتی یه که میزبان برای پذیرائی از ما کشیده قبول دعوته.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.