لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23484

نقطه سرخط – درد دل کردن

125

«ناله های رنجوران»؛ یادداشتی که به آسیب‌شناسی و تحلیل فلسفی درددل کردن یا به قول نویسنده “عمومی کردن رنج” می‌پردازد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.