لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23472

خبرنگار – درخشش بانوی تار ایران

91

گفتگو با : صهبا مطلّبی، نوازنده و موسیقیدان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.