لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23458

جواهر وجود (۱۰) – استقلال و خود باوری

178

مستقل و خود باور از دیگران تقلید نمیکنه و زندگی و آیندشو به دست دیگران نمی سپاره حتی درمقابلشون می ایسته. صحبت کارشناس برنامه درباره راه‌هایی است که چطور بچه‌هامونو مستقل بار بیاریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.