لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23416

زبان قصه ها (۱۶) – چشمان پدر

101

پسر بچه ای عاشق فوتباله ولی به خاطر هیکل ضعیف و لاغرش همیشه روی نیمکت ذخیره ها میشینه تا اینکه پدرش از دنیا میره…