لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23413

زبان قصه‌ها (۱۴) – سبد زغال، زشت اما دوست داشتنی

141

– پدربزرگی با نوه‌اش تو کلبه‌ای کنار رودخونه زندگی می‌کردن یه روز با سبد زغال یه آزمایشی می‌کنن
– جولیا تازه وارد مدرسه جدیدش شده بود و چون قیافه خیلی زیبایی نداشت از همون اول مورد تمسخر قرار گرفت…