لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23409

زبان قصه ها (۱۱) – هدیه کریسمس

125

پسر بچه قصه ما درست در شب کریسمس مجبور میشه توی برف زمستون یه کار عجیبی بکنه…