لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23378

کافه گپ – علم، دین، جهانی شدن ق۴ و پایانی

107

خصوصیّات جوامع امروزی، تغییرات، جهانی شدن و دیانت بهائی در این قسمت از کافه گپ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.