لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23362

مروری بر تعالیم بهائی (۱۶) – بقای روح ق۲

63

استاد الفت به طور مختصر دیگر دلایل عقلی ذکر شده در خطابات حضرت عبدالبهاء را شرح می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.