لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23362

مروری بر تعالیم بهائی (۱۶) – بقای روح ق۲

205

استاد الفت به طور مختصر دیگر دلایل عقلی ذکر شده در خطابات حضرت عبدالبهاء را شرح می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.