لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23348

BIHE موج مثبت ۱۱ – دانشگاه علمی آزاد

120

سی سال پیش، جامعه بهائی ایران در مسیر تلاشی ارزنده گام برداشت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.