لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23347

کافه هنر (۷) – کلبهٔ عمو تام

114

پر فروشترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پر فروش بعد از انجیل ، که در چاپ اول ۳۰۰ هزار نسخه از آن فقط در آمریکا به فروش رسید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.