لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23346

چند ثانیه با شما (۱۱) – برده داری مدرن

161

بنا بر تخمین چندین سازمان مدافع حقوق کارگران و ضد برده داری، تعداد قربانیان “برده داری مدرن” در جهان در سال گذشته میلادی ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.