لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23345

یک قهرمان (۱۰) – ماما رزی

175

قهرمان این هفته ما معلم سابق مدرسه ای است که در خانه خود را به‌ روی کودکان بی سرپرست در کیپ‌تاون گشوده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.