لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23345

یک قهرمان (۱۰) – ماما رزی

95

قهرمان این هفته ما معلم سابق مدرسه ای است که در خانه خود را به‌ روی کودکان بی سرپرست در کیپ‌تاون گشوده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.