لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23314

ما دوتا (۳۲) – نهی از تعظیم و دست بوسی

116

تهمینه : احترام گذاشتن هم حدی داره، این جور کارا رو دیگه بهش می گن چاپلوسی.
آرش: درسته که وقتی به خاطر منفعت طلبی و طمع به یه نفر کرنش کنیم و تملق بگیم، کار زشت و حقیریه، اما شاید طرف مقابل ما واقعا” شایسته کرنش و احترام باشه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.