لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23299

ورقی از خاطرات (۳) – ارزش یک نَفَس

222

یک لیوان شیر داغ، بهانه کوچکى برای خوشبختى.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.