لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23264

Like The Breeze – Mark Gordon Carter

271

Watch Mark’s unique story, searching for the Truth


To Watch this program on Youtube Click here

 برای تماشای این برنامه به فارسی/Farsi اینجا را کلیک کنید