لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23241

تاریخ به روایت مورخ (۴۳) – ادرنه و اعلان عمومی امر الهی

181

نبیل: بله. در عرض یک سال بعد از ورود به ادرنه، اصحاب هرکدام به کاری مشغول شدند و آن حضرت ابتدا توجه و سپس تحسین شدید افراد برجسته آن ناحیه از تحصیل کردگان و روشنفکران تا کارمندان اداری را به خود جلب کردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.