لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23212

Michael Jackson – We Are The World: گرامافون ف۲ق۷

231

اونا اهمیتی به ما نمی‌دن آهنگیه که در این قسمت از گرامافون دربارش صحبت می‌شه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.