لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23182

سوال از من ٬ جواب از مامان (۷) – توبه نامه ق۲

115

ادامه گفتگوی قبلی آرمان ومادرش که آیا توبه نامه ای که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شه از حضرت با ب بوده؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.