لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23171

زبان قصه‌ها (۷) – اطلاعات لطفا

77

ّپسرکی با آدم توی تلفن که بهش می‌گفتن اطلاعات لطفا آشنا می‌شه که…