لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23169

زبان قصه ها (۱۰) – نمیتوانم

158

دونا با شاگرداش تصمیم میگیرن تمام ناتوانی‌های خودشونو روی کاغذ بیارن.