زبان قصه ها (۱۰) – نمیتوانم

14

دونا با شاگرداش تصمیم میگیرن تمام ناتوانی‌های خودشونو روی کاغذ بیارن.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23169