لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23168

زبان قصه ها (۵) – هراس از طوفان

104

هواپیمای کشیش دچار طوفان شدیدی می‌شه و برای یه لحظه به ایمان خودش شک می‌کنه…