لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23166

زبان قصه ها (۸)- روح یا مقرّرات

166

خواهر و برادری که تصمیم میگیرن نویسنده بشن معلّمهای هر کدوم به روش خودشون به اونا کمک میکنن ولی متاسفانه…