لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23122

ما دوتا (۳۱) – محبّت

220

تهمینه : …راستی اگه گفتی تو تعالیمی که حضرت بهاءالله برای ما آوردن کدوم از همه زیبا تره؟
آرش: من از کجا بدونم به نظر تو کدوم یک از تعالیم حضرت بهاء الله از همه بهتر یا قشنگ تره؟ خودت بگو.
تهمینه : آخه خیلی معلومه. اگه یه راهنمائی بکنم زود می فهمی. می شه گفت در اصل محور تمامی تعالیم حضرت بهاءالله ست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.