دانلود با حجم کم 

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23111

فصل مشترک – ف٢ نقش رسانه در تحکیم دموکراسی

98

از آقای احسان عابدی پرسیدیم که رسانه مستقل چه نقشی‌ در تحکیم یک دموکراسی‌ دارد؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.