دانلود با حجم کم 

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23111

فصل مشترک – ف٢ نقش رسانه در تحکیم دموکراسی

160

از آقای احسان عابدی پرسیدیم که رسانه مستقل چه نقشی‌ در تحکیم یک دموکراسی‌ دارد؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.