زبان قصه ها (۱) – اعتماد بنفس

21

تو این داستان مدیر ورشکسته شرکت با پیرمردی آشنا می شه که زندگیش رو تغییر می ده و تازه بعد از یک سال می فهمه که اون پیرمرد کی بوده…

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22850