دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22839

راه مشترک ق۱۱

119

این برنامه : ازدواج از دید بهائیان ، رسمیّت ازدواج بهائى، منوط به رضایت والدین زوج و زوجه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.