دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22796

خبرنگار – الواح ملوک و سلاطین از آثار حضرت بهاءالله ق۲ و آخر

210

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.