دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22428

به پادشاه ایران (۵) – لوح سلطان

199

اولین تقاضای حضرت بهاءالله از ناصرالدین شاه و… در این قسمت از به پادشاه ایران.