دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22360

مروری بر تعالیم بهائی (۱۲) – حقیقت و میزان ادراک

158

در این برنامه‌ نظرگاه آیین بهائی درباره‌ مفهوم حقیقت و میزان ادراک افراد، در زمان و مکان مورد بررسی قرار می‌گیرد.