دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22168

بانوی سرزمین من (۶) – زنانه شدن فقر

174

چرا در بسیاری از جومع امروزه شاهد سیر صعودی فقر در میان زنان هستیم؟