دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22154

آفتاب حقیقت – قسمت هشتم

173

اوّلین حبس حضرت بهاءالله در تهران و بعد از آن گرفتاری ایشان و همراهانشان در آمل.