دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22123

آفتاب حقیقت – قسمت ششم

81

قبولِ رسالت و پیامِ حضرت باب از طرف حضرت بهاءالله و قیام آن حضرت به منظور انتشار آن پیام.