دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22106

یک سوال ، یک جواب (۴) – بشارات کتب مقدسه

163

طبق بشارات کتب مقدّسه، حضرت بهاءالله پایان‌ دهنده‌ دوره‌ نبوّت هستند. این به چه معناست.
استاد وحید خرسندی به این سئوال جواب می‌دهند.