دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22104

هم هوایی (۴) – هندوستان

122

از مهناز مِرچِنت پرسیدیم که بهائیان در هندوستان چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله برگزار کردند؟