دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22096

تفکرى نو، گفتمانى نو ٣۶ – پیام بیت العدل اعظم

122

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان ایران، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله: “همان طور که در پیامهاى اخیر ذکر نموده ایم، عصارۀ تعالیم دیگر حضرت بهاءالله، یگانگى نوع انسان، طرح و مسیر تحقّق آن، مفهومى جدید از دین الهى متناسب با دوران بلوغ جمعى نوع بشر، و پایه گذارى تمهیدات لازم براى رفاه عالم بر اساس اتّحاد، عدالت و صلح است.”