دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22095

تفکّرى نو، گفتمانى نو ٣۵ – پیام بیت العدل اعظم

121

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان ایران، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله: “توفیقات درخشان نیاکان شما آن چنان بود که حال در سراسر عالم، مردم، از نورانیّت تعالیم الهى بهره مند مىشوند.”